VALENTIA KLINIKKEN

Har du problemer med tvangsspisning / overspisning ? Har du et belastet forhold til mad, krop og motion? Oplever du, at maden har taget magten fra dig, og at du mister kontrollen, når du spiser? Fylder tankerne om, hvad andre tænker om dit udseende, efterhånden hele dagen? Skammer du dig, når du har spist for meget? Har du været på skrappe slankekure? Sammenligner du konstant din krop med andres?

Få hjælp for tvangsspisning / overspisning

Måske har du symptomer på en spiseforstyrrelse. Nogle af de mest almindelige spiseforstyrrelser indebærer episoder med overspisning. Det gælder for eksempel spiseforstyrrelserne bulimi og BED. Måske spiser du bare for meget ind imellem uden at det nødvendigvis kan betegnes som en sygdom.

Du kan nu få hjælp til at behandle dine problemer med metakognitiv online terapi.

Læs om online selvhjælpsterapi og se introfilmen


Måske har du problemer med spisning og kropsbillede uden, du har en egentlig spiseforstyrrelse. Så er du måske i risikozonen for at få det. Hvis du er i tvivl, kan du tage den gratis test.Har du et barn, der lider af en alvorlig spiseforstyrrelse? Så har du både brug for vejledning i, hvordan du bedst passer på dit barn, på resten af familien – og på dig selv.

VALENTIA KLINIKKEN er en privat klinik i København, der tilbyder hjælp til mennesker, der har et belastet forhold til mad. Både mennesker der har spiseproblemer, og mennesker der har en egentlig spiseforstyrrelse. Vi hjælper både dig, der selv har problemer, og vi tilbyder støtte til pårørende.

Hvem skal have hjælp?

Det kan være forvirrende at finde ud af, om man er belastet nok til at skulle have hjælp. I dag kan vi alle læse om diagnoser, og derfor får man måske den tanke, at man skal have en diagnose, før man kan få gavn af hjælp fra andre.

Vi mener imidlertid, det er relevant at søge hjælp, allerede hvis du har problemer med tvangsspisning / overspisning eller har mange bekymringer om din mad eller din krop. Eller hvis du er pårørende til en person, der er meget dårlig og dermed naturligt har behov for støtte i den livskrise, du derfor også selv befinder dig i.

De mennesker, vi møder, er typisk velbegavede, dygtige, omhyggelige og har egentlig god selvsikkerhed. De ved godt, de er dygtige til mange ting. Selvtilliden er derimod ofte dårlig, så de har alligevel svært ved at forstå, at de er værd at holde af. Den slags tanker giver selvfølgelig mange negative følelser. Det vil vi også gerne hjælpe dig til at få lavet om på.De mest almindelige former for spiseforstyrrelser er bulimi og BED. De indebærer begge, at man jævnligt har tvangsspisningsepisoder.

HVAD ER en tvangsspisningssepisode?

En tvangsspisningsepisode kaldes også et spiseanfald. At spise for meget kage til en fødselsdag eller for meget slik til jul regnes ikke for en tvangsspisningepisode. En tvangsspisningepisode er, når man spiser så meget, at andre vil vurdere det som en usædvanlig mængde mad situationen taget i betragtning, og når man selv føler, man har tabt kontrollen over spisningen.

Netop følelsen af kontroltab er årsag til, at nogen også kalder det tvangsspisning.
Får du hjælp, vil det ikke længere være den problematiske adfærd, der styrer dit liv, men derimod dig selv. Du vil blive opmærksom på, hvad der giver dig glæde i livet, og på hvor meget du kan og tør. Det giver en ægte følelse af kontrol og et bedre selvværd.

Er du i tvivl?

Det er næsten altid forbundet med tvivl, når man skal vælge, om man skal have hjælp til sine spiseproblemer.

Nogen er i tvivl om, det overhovedet nytter at prøve. De har forsøgt flere gange, uden at det lykkedes.

Andre er i tvivl om, de har lyst til at slippe problemet helt. De gør sig måske tanker om, hvor svært det vil blive at sige farvel til en vane, der på mange måder har hjulpet dem gennem svære perioder. Det er naturligt at være usikker, om man kan og tør lægge sit liv om. Det har vi fuld forståelse for, og derfor indgår støtte og motivationsafklaring som en naturlig del af et forløb hos os.

Hvis du er meget i tvivl, kan du få et egentligt motivationsafklarende forløb. Her er der ingen forventning om, at du skal fortsætte hos os. Her er målet, at du bliver afklaret med, hvad du selv har lyst til og tror, du kan magte her og nu.

Er du pårørende?

Som pårørende er du sikkert den, der gerne vil hjælpe, men det kræver, at du har overskud, og at du ved, hvordan du hjælper bedst muligt. Særligt pårørende til mennesker, der lider af alvorlige spiseforstyrrelser, har det ofte svært. Hverdagen kan være præget af skænderier, man kan have skyldfølelser, og man kan have dårlig samvittighed over for eventuelle søskende, der også lider.

Er du forælder, er du selvfølgelig optaget af, at dit barn udvikler sig både fysisk, psykisk og socialt. Så kan det væres svært at finde balancen mellem at være støttende og udfordrende. Har du et hjemmeboede barn, der er i behandling, har du måske fået et særligt ansvar i forbindelse med måltiderne.

Derfor kan du også have behov for viden, støtte og opmuntring, hvis du er pårørende.

Valentia betyder styrke

Det er vigtigt, at vi sammen kan finde frem til dine styrker. Det er nemlig dem, du skal gøre brug af, hvis du skal få det bedre. Vi har også vore styrker. Vi ved at man ikke kan være de bedste til alt. Man skal gøre sig umage, hvis man skal være virkelig god til noget. Vi har valgt at specialisere os i spiseproblemer og støtte til pårørende. Vi kan derfor holde os løbende orienterede om den nyeste viden på det område. Vi har derfor valgt det latinske ord for styrke – nemlig Valentia.


Ligeværdigt samarbejde

Alle mennesker er forskellige. Har du et spiseproblem, eller er du ramt af en spiseforstyrrelse, er du eksperten i dit eget liv. Du hjælper os med at forstå, hvordan netop du har det, så vi kan tilbyde dig den hjælp, du har brug for. Vi guider dig igennem forløbet ved hjælp af gennemprøvede og validerede metoder. Et vellykket forløb kræver et ligeværdigt samarbejde.Etik

Vi tilbyder kun samtaler, hvis vi tror, at du kan have gavn af dem. Hvis du har en egentlig psykisk lidelse, og du på grund af sygdomsgraden eller tilstedeværelsen af andre lidelser bør komme i et andet behandlingstilbud, siger vi det til dig. Børn og unge under 18 år med komplicerede spiseforstyrrelser bør behandles på Børne og Ungdomspsykiatrisk Center Bispebjerg og voksne på Psykiatrisk Center Ballerup. Er i behandling et andet sted, kan du ikke samtidig være i behandling hos os. To forskellige behandlingstilbud skaber forvirring og skader mere, end det gavner.