Acceptance and commitment therapy

er en vej ud af BED – Overspisning

Acceptance and Commitment Therapy – og kaldet ACT er en effektiv metode til behandling af BED – Tvangsoverspisning.


ACT en vej ud af BED

ACT en vej ud af BED


I ACT arbejder man bl.a. med:

At fået et nyt og anderledes forhold til følelser ved at afdramatisere smertelige og ubehagelige tanker – f.eks. voldsom selvkritik, så det ikke længere vil have så stor indflydelse på ens adfærd.

At give plads til ubehagelige følelser i stedet for at skubbe dem væk. Med tiden vil man opdage, at disse følelser hurtigt ”passerer” i stedet for at blive ”hængende.”

At være nærværende. Dvs.at engagere sig fuldt ud i det man gør her og nu – i stedet for at hænge fast fortiden eller bekymre sig om fremtiden.

At være iagttager. Man lærer at observere sine følelser og tanker, og bliver med tiden i endnu højere grad i stand til at ændre forholdet til uønskede tanker og følelser.

At erkende og anerkende indre værdier og normer. Værdier viser,hvad der betyder mest for en. Hvordan man gerne vil være, og hvad man vil stå for. De giver livet retning og motivation til at ændre adfærd.

At engagere sig og handle konstruktivt. Dvs. at man ”forpligter” sig til at engagere og handle ud fra ens værdinormer. Man lærer at handle igen og igen – på trods af evt. fejltrin.

Kontakt VALENTIA KLINIKKEN for at høre mere om ACT – En vej ud af BED