Ortoreksi

ORTOREKSI – NÅR ØNSKET OM SUNDHED BLIVER EN BESÆTTELSE


Ortoreksi er en tilstand, hvor man er sygeligt besat af at spise sundt. En tilstand, der ofte opstår over tid. 

Vi kan alle blive enige om, at det grundlæggende er fornuftigt at fylde sin krop med en ernæringsrigtig og varieret kost. Og for mange kan lidelsen ortoreksi faktisk starte med en positiv tanke om at holde sig i form, at få mere energi, at få et langt liv uden belastende skavanker – altså at forebygge sygdom. For andre kan det handle om at se godt ud med en sund hud/et sundt udseende. Og så er der de tilfælde, hvor man får konstateret en fysisk sygdom, og via maden søger at blive helbredt eller at holde sygdommen i skak. Det er alle gode argumenter for at søge sundheden. Når ens spiseadfærd bliver til et regime af restriktioner, er ønsket om sundhed blevet ekstrem. Når tanken om at være sund og spise rigtigt bliver tvangspræget og altopslugende – ja så har det udviklet sig til et alvorligt spiseproblem. 

Ortoreksi – symptomer

Det kan være svært at skelne mellem en sund livsstil og ortoreksi, da man faktisk kan leve et sundt liv med relativt mange restriktioner, uden at der er tale om en sygelig besættelse af sundhed. Der er heller ingen officiel diagnose på sygdommen endnu.

Ortoreksi kan ikke desto mindre både føre til vægttab, fejlernæring og underernæring, og have en stærk indvirkning på ens psykiske og fysiske velvære. Så selv om der ikke er en officiel diagnose, bør man søge hjælp, hvis tanker om mad og sundhed optager en dagligt og hæmmer det liv, man gerne vil leve. Søg hjælp hvis alt andet end kontrol med mad træder i baggrunden.PERSONER MED ORTOREKSI KAN F.EKS. VÆRE MEGET OPTAGET AF:

At have kontrol med alt, hvad de spiser

At have strenge regler for, hvilke madvarer, som er ok eller “rene”. f.eks.:

– At spise mad uden tilsætningsstoffer, tilsatte farvestoffer ol.
– At spise mad fra kontrolleret produktion, emballage og fragt
– At spise mad, der ikke genmodificeret
– At spise mad uden pesticider ol. i produktionen
– At spise mad – med et vist indhold/ernæringssammensætning 

At bruge tid på at planlægge ingredienser i sin mad (timer dagligt)

At følge speciel diæt

At lave alt sin mad selv

Personer med ortoreksi er ofte mindre fokuserede på vægt, og der synes ikke at være en specifik sammenhæng mellem ortoreksi og de ramtes BMI. Dog kan lidelsen på sigt – pga. ”madkvalitetsrestriktionerne” – føre til betydeligt vægttab. (Dertil har nogle ortorektikere også anoreksi eller OCD.)

Som nævnt kan lidelsen udvikle sig langsomt over tid. Med tiden vil besættelsen af sundhed og den tvangsprægede adfærd dominere, og en ortorektiker kan udvikle en nedladende og dømmende holdning til andre. Ortorektikeren kan føle sig moralsk overlegen i forhold til andre, der ikke er optaget af f.eks. madens renhed. Dette kan resultere i social isolation. Ligesom trangen til kontrol over madens indhold, og at man kun vil spise det, man selv laver, kan føre til social isolation.


Sundhed som Religion

Der er stor fokus på sundhed i dagens Danmark. Vi bliver bombarderet med mange og ofte modstridende råd omkring ernæring og sundhed, og det er da også helt forståeligt, at man, når man ønsker at spise sundt, så netop bliver påvirket af råd fra ernæringseksperter, læger, alternative behandlere, artikler i medierne, på de sociale medier osv. 

Der er mange bud på, hvad der er sundt eller ikke sundt. Ikke alle råd er forskningsbaserede. Man kan derfor sige, at sundhed er blevet en religion – eller en jungle af religioner. Det handler om tro. Og så bliver det svært at være i – for hvad skal man tro. 

Er det virkelig sandt, at gluten ikke er godt for nogen – allergiker eller ej. Eller er det sandt, at personer med forskellige blodtyper også skal have forskellig kost. Er det ok at undvære kød? Er det usundt at spise kød? Må maden være genmodificeret? Findes der reelt superfoods? Osv. osv. 

Den store bevågenhed, sundhed har fået, kan i sig selv være med til at påvirke besættelsen af sundhed. Og de mange modsatrettede råd kan medvirke til, at ortorektikeren selv sammensætter sine egne regler og restriktioner ud fra den ”sundhedsreligion”, der nu giver mening for den enkelte. 

Vanskelige følelser

Der er lavet relativt få studier om årsagen til ortoreksi. I VALENTIA KLINIKKEN oplever vi dog, at samfundets ovenstående fokus på sundhed kombineret med ekstrem perfektionisme eller kontrolproblemer kan være medvirkende. 

Når perfektionisme tager overhånd, kan det føre til mange lidelser – herunder spiseforstyrrelser og også ortoreksi. Man kan som perfektionist stræbe efter det bedste resultat, hvilket jo er ok. Men når perfektionismen skaber stor bekymring for, at man ikke kan leve op til sine egne høje standarder, har den en negativ effekt. Den perfektionistiske bekymring handler om selvkritik, kritik over for andre, selvbebrejdelser og tvivl. Stædigt og kontrolleret at leve sundt kan styrke ens behov for perfektion og fjerne selvkritikken. 

Man kan også blive ramt af tidens matra om, at man er sin egen lykkes smed. Måske føler man, at man mangler kontrol over områder af sit liv, og får et væld af svære følelser. Så kan det at kontrollere sin sundhed være en overlevelsesstrategi – nøjagtigt ligesom at sulte sig kan være en kontrollerende overlevelsesstrategi for anorektikeren. 

VALENTIA KLINIKKEN HJÆLPER DIG, DER ER RAMT AF ORTOREKSI

Uagtet årsagen til ortoreksi er det dog paradoksalt, at en stræben efter sundhed faktisk kan føre til alvorlige sundhedsproblemer. VALENTIA KLINIKKEN tilbyder hjælp til alle, der oplever, at deres liv har taget en uhensigtsmæssig drejning pga. et sundhedsfokus. 

At søge hjælp er naturligvis ikke ensbetydende med, man nu ”skal” leve usundt. Men man kan lære at håndtere de tanker og følelser, der er er svære. Man kan lære at fokusere på det, der skaber værdi for en i livet. Man kan få arbejdet med sit selvværd og reduceret den bekymrende perfektionisme. Man kan kort sagt blive sat fri og få et nyt perspektiv på, hvordan man kan leve et fyldestgørende og sundt liv uden at være sygeligt besat af sundhed. 

Læs mere om VALENTIA KLINIKKENs metoder her.