Perfektionisme

Det lyder godt, det med at være perfektionistisk. Det lyder som om, man er perfekt. Men hvad betyder det egentlig? 

Perfektionisme er et resultat af en bestemt tankestil. Tankestilen kaldes også sort/hvid tænkning, enten/eller tænkning, polariseret tænkning eller dikotom tænkning. Dikotom kommer af de to græske ord dicha (todelt) og tomos (skåret). Det giver næsten sig selv, hvad det går ud på. Man har tanker, der deler alle oplevelser op i to grupper. 

Hvad betyder det i praksis? I praksis betyder det problemer, for opdelingen er sjældent fair overfor den, der skal leve efter de regler, tankestilen udstikker. 

Hvad er perfektionisme?

Hvis det handler om præstationer i skolen, går opdelingen i reglen mellem topkarakteren 12 og alle de andre karakterer, der så kan benævnes dumpekarakterer. Det betyder at et 7-tal eller endda et 10-tal sættes lig med dumpet. 

På jobbet får man ros eller ris. Enten fortæller chefen dig at du er den bedste medarbejder, der nogensinde har sat sine ben i virksomheden, eller også er der nok lagt op til en snarlig fyreseddel. Det betyder at almindelige tilbagemeldinger som: ”Du lavede en fin præsentation, og det faglige var helt i orden, men du skal øve dig på at tale langsommere”, opfattes som et varsel om en snarlig opsigelse. 

Kæmper du med en spiseforstyrrelse som anoreksi, bulimi eller ortoreksi, så kæmper du sikkert også med sort/hvid tænkning. Hvis det handler om mad, findes der måske forbudt og ikke-forbudt mad. Den ikke-forbudte mad, er den, man må spise. Det drejer sig i reglen om 10 – 20 fødevarer. Resten er forbudt. 

Drejer det sig om menneskers udseende, findes der slanke og fede mennesker. De slanke har et BMI under 18. Resten er fede. I realiteten betyder det, at man kan være fed og undervægtig på samme tid. 

Perfektionismen handler ofte også om andet end vægt. Makeup-en skal være perfekt. Tøjet skal passe perfekt sammen. Håret skal sidde perfekt. Begreber som  ”godt nok” eller ”gennemsnitligt” eksisterer ikke. Der er to grupper. Der er det perfekte, og så er der katastroferne. 

Konsekvenser af at være perfektionistisk

Måske har ovenstående eksempler allerede givet en idé om, hvor hårdt det er, at leve med en sort/hvid tankestil. Det kræver enorme mængder af ressourcer, at kunne leve op til sine egne krav og undgå sin egen hårde dom, hvis det ikke lykkes. 

Livet består af masser af områder: Der er familierelationer, der er parforholdet, der er arbejde, venner, musik, sport og andre interesser. I kampen for at fremstå perfekt og dermed gøre sig fortjent til relationerne, er det skræmmende at se, at det næsten altid er netop den accept, man stræber efter, der tabes i kampen for perfektionismen. 

Vi har mødt piger, der er blevet hjemme fra sociale sammenkomster, droppede ud af deres uddannelser og opgav deres interesser. Alt sammen på grund af en perfekt/katastrofe- tankegang. 

Alt for mange af de piger og kvinder, der har en perfektionistisk tankegang, er også i risikozonen for at få en spiseforstyrrelse. Men det kan der heldigvis gøres noget ved. 

Se mere her, hvis du tænker, at du lider af perfektionisme. Test dig selv, og se om du er i risikozonen for at udvikle en spiseforstyrrelse.