ACT

ACT er en forkortelse for Acceptance and Commitement Therapy.

Det er en psykoterapeutisk metode, der er udviklet af den amerikanske professor Steven Hayes i midten af 1980erne. I terapien arbejder man med at få klienten til at acceptere almindelige negative tanker og følelser i stedet for at modarbejde dem, hvis de optræder i sammenhænge, der er nyttige for opfyldelsen af klientens værdier. Målet er en større psykologisk fleksibilitet.