Adfærdsterapi

Adfærdsterapien er udviklet af den amerikanske psykolog B.F. Skinner (1904-1990) i 1950`erne og bygger på den psykologiske teori behaviorisme, der beskæftiger sig med observerbar adfærd.

adfærdsterapi og kognitionSkinner anså menneskelig adfærd som afhængig af tidligere handlingers konsekvenser – en teori som han kaldte “forstærkning”. Hvis konsekvenserne af ens adfærd opleves som dårlige, er der en stor sandsynlighed for, at de ikke vil blive gentaget. Hvis konsekvenserne opleves som gode, er sandsynligheden for gentagelse højere.

Skinners første adfærdsterapi fokuserede på adfærd i form af stimuli – response, hvilket vil sige på mekanismer som eksponering, den ovenfor omtalte forstærkning og klassisk betingning.

2. generation af adfærdsterapien har større fokus på kognition. Dette ses bl.a. i terapiformen kognitiv terapi, hvor udgangspunktet er, at psykisk lidelse er resultatet af systematisk fejltolkning af hændelser og stimuli.