BED

BED er en forkortelse for Binge Eating Disorder.

BED er ikke en del af det Europæiske diagnosesystem ICD-10, men BED er anderkendt som psykisk diagnose i det amerikanske diagnosesystem DSM-5. Kriterierne for BED omfatter:

Gentagne episoder med spiseanfald – se også dette

Gentagne episoder defineres som mindst en gang om ugen i mindst 3 måneder

Spiseanfaldene er forbundet med 3 eller flere af følgende kriterier:

    • Man spiser hurtigere end normalt
    • Man spiser indtil man føler sig ubehageligt mæt
    • Man spiser selv om man ikke er sulten
    • Man spiser alene fordi man skammer sig over hvor meget man spiser
    • Man skammer sig over sig selv, bliver ked af det eller føler skyld efter overspisningerne

Spiseanfaldene er ikke forbundet med kompenserende adfærd

BED kan endvidere kategoriseres i sværhedsgrader, hvor: