Binge

“Binge” var oprindeligt et ord, der skulle betegne en overdreven brug af f.eks. Netflix-serier, hvor man ser mange episoder i træk. Begrebet bruges nu også om den adfærd, der ligger bag begrebet et spiseanfald – se dette