BMI

BMI er en forkortelse for nøgletallet Body Mass Index, der viser forholdet mellem højde og vægt. Nøgletallet fremkommer ved, at man dividerer vægt med højde gange højde

Resultatet tolkes som:

BMI: under 16: Svær undervægt

BMI: under 18,5: undervægt

BMI: 18,5-25: Normalvægt

BMI: 25-30: Overvægt

BMI: 30-35: Svært Overvægt / fedme

BMI: 35-40: Svær fedme

BMI: 40 eller derover: Ekstrem Overvægt

 

BMI kan ikke anvendes på børn, der ikke er færdigudviklede