Bulimi

Bulimi kaldes også nervøs spiseanfaldstilbøjelighed – se dette