Eksponering

En eksponering er en gradvis udsættelse af klienten for en bestemt påvirkning. Formålet er at tilvænne klienten til påvirkningen.

Inden for spiseforstyrrelser anvender man f.eks. gradvis eksponering over for klienter, der har vanskeligt ved at spise mere end nogle ganske få fødevarer.