Emotion

En emotion er en følelse – se dette. Modsætningen hertil er en kognition, hvilket vil sige en tanke.