Evidensbaseret

At en metode er evidensbaseret betyder, at dens virkning /effekt er understøttet af videnskabelige undersøgelser.

Inden for psykologien forsøger man jævnligt at undersøge, om den ene metode er bedre end den anden. I og med der er tale om forsøg med levende mennesker, er det vanskeligt at tilrettelægge forsøgene, så eventuelle undersøgelsesgrupper og kontrolgrupper er fuldt ud sammenlignelige.

Kognitiv adfærdsterapi – se dette, er den terapiform sundhedsstyrelsen anbefaler som førstevalg til behandling af bulimi. Anbefalingen er begrundet i at klienter, der har modtaget kognitiv terapi oftere bliver og forbliver raske end de, der har fået andre former for terapi. Undersøgelserne viser imidlertid sjældent noget om, hvorvidt de klienter, der har modtaget den ene eller den anden terapiform, har været mere eller mindre syge end de andre, ligesom det heller ikke afdækkes, om de kognitive terapeuter har været dygtigere end de andre terapeuter i undersøgelserne.