Følelser

Følelser er fornemmelser, der kan mærkes i kroppen, og som vi tillægger en særlig betydning. Den kropslige tilstand betegnes nogen gange som affekter.

Ordet følelse kan også betyde sansning, og dermed referere til vores taktile sans / følesansen.

For ikke at forveksle begreberne ses inden for psykologien, at man ofte erstatter begrebet med ordet emotion eller emotionelle tilstande. Følelser defineres ofte ud fra deres valens og arousel, hvor valens henviser til følelsens karakter, og arousel betegner styrken. Blandt psykologer hersker der uenighed om, hvorledes der eksisterer et bestemt antal grundfølelser, som alle individer uanset kultur oplever, eller om Følelser er kulturelle konstruktioner. De fleste er dog enige om, at Følelser er styrende for adfærden, og at den evolutionære årsag til vores Følelser er, at de kan få os til at handle på en måde, der sikrer vores overlevelse.

Af almindelige Følelser kan nævnes glæde, vrede, angst, tristhed, misundelse, skam og skyld