Kognition

En kognition er en tanke – se dette. Modsætningen hertil er en emotion, hvilket vil sige en følelse.