Kognitiv adfærdsterapi

Kognitiv adfærdsterapi også kaldet KAT, er en videreførelse af den kognitive terapi. Ud over at arbejde med at ændre klientens tanker arbejder man også med at ændre klientens adfærd. Målet er at klienten via den ændrede adfærd, vil få nogle nye og mere positive erfaringer.