Kognitiv terapi

Kognitiv terapi er en psykoterapeutisk metode, der er udviklet af de to amerikanere psykiateren Aron T. Beck og psykologen Albert Ellis i 1960`erne.

I Kognitiv terapi arbejder man med at få klienten til at omstrukturere negative, forvrængede tanker og erstatte dem med mere realistiske eller nyttige tanker. Målet er, at de mere positive tanker, vil give klienten mere positive følelser. Processen kaldes omstrukturering – se dette