Komorbiditet

Komorbiditet betyder, at den samme klient har flere diagnoser på samme tid.

Hos mange klienter med spiseforstyrrelser kan angst og depression være komorbide lidelser. Der kan også være tale om, at bestemte personlighedstræk er så udtalte og gennemgribende, at vedkommende kan få diagnosen  “forstyrrelse af personligheden”. Hos mennesker med spiseforstyrrelser er det oftest den ængstelige personlighedstype, der er kendetegnende.

Det, at man har en spiseforstyrrelse, er ikke altid årsag til, at man også får en anden diagnose. De udfordringer spiseforstyrrelsen giver, kan imidlertid medvirke til, at man udvikler f.eks. angst eller depression. Nogen gange kan det derfor være nødvendigt, at klienter bliver behandlet for f.eks. angst eller depression før behandlingen kan fokusere på selve spiseforstyrrelsen