Metakognitiv terapi

Metakognitiv terapi – også kaldet MCT – er en psykologisk metode, der er udviklet af den engelske psykolog Adrian Wells i 1990`erne.

I Metakognitiv terapi arbejder man med øvelser, der skal lære klienten at forholde sig anderledes til deres tanker om deres egne tanker, end de hidtil har gjort. Man arbejder derimod ikke med selve indholdet af tankerne. Målet med terapien er, at klienterne skal bruge langt mindre tid på at gruble og bekymre sig