Responshindring

Responshindring er en terapeutisk metode, hvis formål er at hjælpe klienten med at udslukke en skadelige adfærd, som normalt ville komme efter en given eksponering.

Hvis et menneske med bulimi har spist (er blevet eksponeret for ubehagelige tanker eller følelser i forbindelse med spisning) vil en responsehindring kunne være at hjælpe klienten til f.eks. ikke at kaste maden op