Sikkerhedsadfærd

Sikkerhedsadfærd er en strategi, hvor klienten sikrer sig, at nogle bestemte vilkår er til stede, før de kan gøre noget, der giver anledning til ubehagelige tanker og følelser.

F.eks. kan ortorektikeren selv medbringe sin mad til et socialt arrangement, fordi vedkommende så har sikkerhed for ikke at skulle spise noget usundt. Sikkerhedsadfærden hos en overspiser kan bestå i at sørge for, at der altid er enorme mængder mad eller slik i hjemmet, så vedkommende ikke risikerer, ikke at kunne tilfredsstille en spontan overspisningstrang. Sikkerhedsadfærd kan også have karakter af afledning. Det vil f.eks. være tilfældet, hvis en klient tænker, at det er nødvendig at se Netflix, hvis han eller hun ikke skal overspise.

Sikkerhedsadfærd er ligesom undgåelsesadfærd – se dette – med til at vedligeholde angstlidelser og spiseforstyrrelser