Stress

Begrebet stress bruges primært inden for det  psykologiske område og betegner en mental tilstand. (Begrebet stammer oprindeligt fra bygningsindustrien, hvor det blev brugt som mål for, hvor stor belastning en bygning kunne tåle.)

Man skelner typisk mellem kortvarig, sund stress og langvarig, usund stress. Den kortvarige stress kan få en til at føle sig vågen og energisk. Den langvarige stress påvirker derimod HPA aksen og kan udvikle sig til psykiske lidelser.