Tanke

En tanke – eller tænkning kaldes også kognition – se også kognitiv terapi.

kognition handler om, hvordan man tilegner sig, genkalder og bruger viden. For at kunne tænke skal man være ved bevidsthed / vågen, og man skal kunne sortere og bearbejde input fra omverdenen. Tanker kan have form som ord eller billeder. De kan være meget konkrete, men kan også have karakter af overbevisninger, holdninger, minder, forestillinger om fremtiden etc. Tanker har derfor stor betydning for vores evner til at tage inititiativer, at planlægge og gennemføre opgaver, at overskue konsekvenser og at hæmme impulser, dvs. for vores evne til at handle fornuftsmæssigt