Undervægt

Undervægt defineres som, at man har et BMI under 18,5 – se også BMI