Oplæg

Oplæg laves på bestilling, så det passer til målgruppens behov.Herudover tilbyder vi supervision til for eksempel lærere, skolepsykologer eller socialrådgivere, der ønsker sparring i deres arbejde med unge med spiseforstyrrelser.

Supervisionen foregår eventuelt digitalt og har karakter af casesupervision. Det vil sige, at den tager udgangspunkt i en bestemt klient, som er i behandling.