Vores baggrund

Hos VALENTIA KLINIKKEN arbejder vi udelukkende med spiseproblemer og spiseforstyrrelser. Det betyder, at vi kan holde os vedvarende opdateret med den faglige udvikling på området. Sagt på en anden måde mener vi, at specialisering er en forudsætning for, at vi får den fornødne erfaring, og du får den bedste hjælp.

Vi er to kolleger, der arbejder tæt sammen. Det betyder, at vi altid har en at sparre med. Det betyder også, at du altid kan komme i kontakt med os – også selv om din faste kontaktperson skulle være på ferie.


Charlotte Dal
Certificeret psykoterapeut MPF

Dansk psykoterapeutforening

Direkte: 27 85 38 71


Charlotte Dal er cand. merc. og certificeret psykoterapeut. Uddannet i kognitiv terapi, metakognitiv terapi og ACT.

Er rådgiver hos Livslinien – en organisation for mennesker med selvmordstanker – og hos LMS – Landsforeningen mod spiseforstyrrelser og selvskade.

Har mere end 15 års erfaring i at hjælpe mennesker i krise.


Charlotte Bak
Master Practitioner Coach


Akkreditering uddannelse

Direkte: 20 72 18 10


Charlotte Bak har en EMCC akkrediteret masteruddannelse i Coaching & Protreptik, og har flere års erfaring med eksistentiel coaching af bl.a. mennesker i livskriser, som f.eks. skilsmisse, afskedigelser mv. Har i særlig grad fokus på arbejdet med belastende kost- og motionvaner, der både kan skyldes og medføre livskriser og selvværdsproblematikker. Se også www.charlotte-bak.dk

Arbejder eklektisk, dvs. med ACT, men trækker dertil både på kognitiv, narrativ, systemisk og filosofisk tilgang – afhængig af problemstilling.

Er desuden rådgiver hos LMS – Landsforeningen mod spiseforstyrrelser og selvskade.


I VALENTIA KLINIKKEN kan du få behandling mod lettere bulimi og BED / overspisning. Vi har specialiseret os i hjælp for overspisning og hjælper også dig der bare overspiser ind imellem, trøstespiser eller har fået en dårlig vane.

Du kan også få hjælp, hvis du har svær bulimi eller anoreksi og er i tvivl, om du er klar til at komme i behandling i psykiatrien, men VALENTIA KLINIKKEN kan desværre ikke tilbyde dig behandling, hvis du har diagnosen anoreksi. Vi kan derimod tilbyde råd og støtte til pårørende, der ofte indvolveres i behandlingen.