Hjælp mod overspisning / tvangsoverspisning

Har du BED spiseforstyrrelse eller bulimi? Så kæmper du med en ret udbredt spiseforstyrrelse, og så kender du alt til tvangsoverspisning.

Hvis du er i tvivl om, du lider af en spiseforstyrrelse, kan du tage den gratis test her.

EDE Q 6 – Eating Disorder Examination Questionnaire version 6 – Test for spiseforstyrrelse

Testen er udarbejdet af professor emeritus, psykiater Christopher G. Fairburn,
University of Oxford


Hvis du har en spiseforstyrrelse som BED eller bulimi, er mad og krop formentlig noget, der optager dine tanker rigtig meget. Måske fylder det efterhånden så meget, at du har vanskeligt ved at leve det liv, du ønsker dig.

De fleste med disse lidelser kæmper med en enorm trang til overspisninger. Nogen kalder det spisetrang og andre kalder det craving. Det er tilstand hvor trangen til at spise noget bestemt helt dominerer alle andre tanker.

For nogen fylder spiseforstyrrelsen derfor så meget, at der næsten ikke er plads til overkomme uddannelse eller arbejde. For andre giver gentagne overspisninger grobund for skam og skyldfølelser.

Lider du af BED eller bulimi kan det også være, at du ikke længere kan spise sammen med andre, fordi du har en fornemmelse af, at de overvåger, hvad du spiser.

Tvangsoverspisning kan også bevirke, at du bruger en uforholdsmæssig stor del af din tid og dine penge på at købe mad.

De fleste, der har oplevet overspisningsepisoder, er klar over at de tit bliver udløst i situationer, hvor man føler sig meget dårligt tilpas. Der er derimod ikke så mange, der er bevidste om, at det at være sulten, også kan udløse overspisningsepisoder. Når man skal behandle BED eller bulimi, er det derfor vigtigt at have fokus på begge dele.

Overspisningsepisode

Tvangsoverspisning uden kompensation kaldes BED

De fleste, der kæmper med tvangsoverspisning, spiser uden at gøre noget aktivt for at kompensere for de mange ekstra kalorier. Det gælder, hvis du lider af BED spiseforstyrrelse – en forkortelse der står for Binge Eating Disorder.Når man ikke kompenserer for de mange kalorier, kan man selvfølgelig tage meget på i vægt. Mennesker, der lider af BED spiseforstyrrelse, kæmper derfor som regel også med overvægt og skam. Det kan føre til en negativ vedligeholdende cirkel, som man skal have hjælp til at bryde.

Overspisning BED

De fleste med lidelsen BED har derfor et ønske om at blive normalvægtige. Mange har været på utallige slankekure. De fleste oplever, at det har været muligt at tabe sig, men også at de hurtigt har taget det hele på igen.

Slankekure er i reglen den sikre vej til at få endnu flere nederlag. Slankekure virker ikke på sigt, fordi man ikke får ændret på de tanker og følelser, der trigger behovet for tvangsoverspisning. Det gør man derimod, når man går i terapi.

Tvangsoverspisning med kompensation kaldes Bulimi

Spiseforstyrrelsen bulimi kan komme til udtryk på mange måder. Fælles for de mennesker, der har lidelsen, er at de har en enorm trang til at overspise og at trangen er så voldsom, at det fører til gentagne episoder med tvangsoverspisning.

Bulimi hænger ofte sammen med perfektionisme

Et andet fællestræk er, at mennesker med bulimi ofte er meget perfektionistiske. Perfektionismen gælder som regel ikke kun kroppen og udseendet. Perfektionisme kan også komme til udtryk i skolearbejdet, på arbejdspladsen, i indretningen af hjemmet etc. Når man er perfektionistisk bliver der hurtigt alt for mange ting, der får alt for stor betydning. Derfor kan det også være meget hårdt, at have det sådan.

Mange med bulimi har en opfattelse af, at de er alt for tykke, og at det er meget vigtigt, at være meget slank.Det fører til den kompenserende adfærd, som kan komme til udtryk på mange måder. Mange springer de normale måltider over, andre kaster maden op igen og nogen tager afføringsmidler. Det er i sig selv med til at vedligeholde bulimien.

Overspisning Bulimi

Mange bruger uforholdsmæssig meget tid på at veje sig, måle sig, tælle kalorier og sammenligne sig med andre, men da dem de sammenligner sig med tit er nogen, der er ekstremt tynde, bliver resultatet af sammenligningen ofte, at de føler sig endnu dårligere tilpas.

Spiseforstyrrelser handler om kontrol, perfektionisme og følelser

Fælles for alle spiseforstyrrelser er, at de handler om andet end mad og krop. De handler i bund og grund om et behov for at have kontrol, om at få større selvværd og om at kunne dæmpe ubehagelige tanker og følelser.

De mennesker, der kæmper med disse problemer ser i reglen spiseforstyrrelsen som løsningen på et problem. Først senere i forløbet opdager de, at lige netop denne løsning også skaber problemer i sig selv. 

Har du udviklet en spiseforstyrrelse, er der derfor al mulig grund til at komme i behandling.


Viden i stedet for fordomme

Måske skammer du dig over dine overspisninger – eller over at spise overhovedet. En spiseforstyrrelse kan nogen gange sammenlignes med en lille djævel, der sidder på din ene skulder og hvisker dig i øret. Den fortæller dig, at du er forkert, og at du ikke gør tingene godt nok. Løsningen er at gøre det, som spiseforstyrrelsen lokker dig til. At overspise.

En spiseforstyrrelse kan være meget vanskelig for mange at forstå. Derfor er det en lidelse, der er omgivet med mange fordomme.

Selv professionelle i sundhedssektoren kan have svært ved at forstå det, hvis de ikke har en særlig erfaring med og viden om netop dette område. Hos VALENTIA KLINIKKEN ved vi, hvad der er tale om, og her bliver du mødt uden fordomme, men med stor viden.

Hvis du har lyst til at vide mere om, hvorfor andre har udviklet en spiseforstyrrelse, kan du læse mere her

Moderne terapi omfatter en lang række behandlingsmanualer. Hos VALENTIA KLINIKKEN anvender vi en form, der er særligt udviklet til spiseforstyrrelser, og som er baseret på de anbefalinger, Sundhedsstyrelsen har til behandling af spiseforstyrrelser.

Tosporet behandling

Lider du af en spiseforstyrrelse, bliver du kun rask, hvis behandlingen har fokus på din spiseadfærd. Men vores behandling fokuserer også på meget andet. Spiseforstyrrelsen er udtryk for, at noget er galt, og at du ikke har det godt. Derfor omfatter behandling af en spiseforstyrrelse også, at du får hjælp til at klare dine problemer og få en bedre trivsel. Metoden kaldes tosporet behandling, fordi den både har fokus på symptomer og årsager.


Lider du af bulimi eller BEd, kan vi:


Etablere en fælles forståelse for dit problem

Hjælpe dig til at håndtere vanskelige følelser på en bedre måde

Hjælpe dig med at slippe problematiske tankefælder

Hjælpe dig med at slippe negativt selvværd, perfektionisme, kontrolbehov og
andre negative grundantagelser og finde dine stærke sider

Undersøge sammenhængen mellem de oplevelser, du har, de mennesker, du er
sammen med, og de problemer, du oplever

Støtte dig i troen på, at du kan klare at være i behandling