Anonym hjælp

Kan man få anonym hjælp? Skal man opgive sit CPR-nummer, og vil myndigheder og arbejdsgivere i fremtiden kunne se, om du har har haft spiseproblemer eller fået behandling for en psykisk lidelse?

Det er naturlige spørgsmål at stille sig selv, og det kan være med til at afgøre, hvilket sted man vælger at få hjælp. Tænk lidt over, hvad du har brug for, og se herunder, hvordan dine data bliver behandlet hos VALENTIA KLINIKKEN.


Dine personoplysninger behandles fortroligt og sikkert

Når vi taler med dig, får vi adgang til det, der lovgivningsmæssigt kaldes personlige oplysninger.

Hvis du modtager terapi, fører og opbevarer VALENTIA KLINIKKEN din journal i fem år, jf. sundhedsloven og bekendtgørelse nr. 567 af 19.05.2017. Efterfølgende bliver dine data destrueret. Vi indsamler naturligvis kun de oplysninger, der er relevante, for at vi kan sikre dig den bedst mulige behandling.

Får du coaching, har vi ikke pligt til at føre journal, og journalføring vil derfor kun ske i særlige tilfælde og efter aftale med dig.


Journal og persondata holdes adskilt

Vi har naturligvis brug for at kunne kontakte dig og for at kunne identificere dig blandt vores andre klienter, der måske har samme navn. Derfor vil du blive tildelt et kundenummer. Kundenummeret er koblet til dit telefonnummer.

Selve din journal er derimod kun koblet til dit kundenummer via en liste, der opbevares i en sikkerhedsboks, og dermed sikres det, at den ikke er tilgængelig for 3. part, jf. kravene i persondataloven. Ud over dig selv er det kun din kontaktperson, som har adgang til din journal. Journalen opbevares på en passwordsikret computer, der ikke tager back up i clouden.


Ingen cpr-nummer-oplysninger

Du skal ikke oplyse dit cpr-nummer for at få hjælp hos VALENTIA KLINIKKEN. Heller ikke selv om du skal have behandling for en egentlig spiseforstyrrelse. Vi er en privat klinik, der ikke er forpligtet til at registrere, at du modtager behandling hos os. Det betyder at din behandling heller ikke bliver registreret i offentlige databaser som Sundhedsplatformen.


Tavshedspligt

Hos VALENTIA KLINIKKEN har vi tavshedspligt. Det betyder, at vi ikke må fortælle nogen om, hvad vi har talt om. Selv om du er under 18 år, kan vi heller ikke fortælle dine forældre, hvad du taler med os om.

Paragraf


Tillid kommer,
når mennesker holder det, de lover

Fordi der er tale om behandling på en privat klinik, behøver du ikke at have en henvisning fra din læge.

Aktindsigt

Hvis du er under 18 år, og vi får mistanke om, at dine udviklingsbetingelser er i fare, er vi underlagt den særlige underretningspligt jf. serviceloven §153.

Du har ret til aktindsigt og til at tilføje kommentarer i din klientjournal, hvis du skulle ønske dette.

Vi deler vores opfattelse af din situation med dig, og registrerer ikke noget om dig, som du ikke kan få adgang til. Vi lover aldrig noget, vi ikke kan holde.


Samtykke er en forudsætning for persondatabehandling

Det er en forudsætning for vores journalføring, at vi har fået et skriftligt samtykke fra dig. Når du starter i behandling i VALENTIA KLINIKKEN, vil vi derfor bede dig underskrive en samtykkeerklæring. Hvis du er under 18 år, skal vi have samtykke fra din værge. Du kan hente et eksemplar af samtykkeerklæringen her.

Dataansvarlig kontaktperson er:

Charlotte Dal
VALENTIA KLINIKKEN
Amager Torv 14B
1160 København K

Direkte nummer : 27 85 38 71