ACT

ACT er en forkortelse for Acceptance and Commitement Therapy. Det er en psykoterapeutisk metode, der er udviklet af den amerikanske professor Steven Hayes i midten af 1980erne. I terapien arbejder man med at få klienten til at acceptere almindelige negative tanker og følelser i stedet for at modarbejde dem, hvis de optræder i sammenhænge, der …

Adfærdsterapi

Adfærdsterapien er udviklet af den amerikanske psykolog B.F. Skinner (1904-1990) i 1950`erne og bygger på den psykologiske teori behaviorisme, der beskæftiger sig med observerbar adfærd. Skinner anså menneskelig adfærd som afhængig af tidligere handlingers konsekvenser - en teori som han kaldte "forstærkning". Hvis konsekvenserne af ens adfærd opleves som dårlige, er der en stor sandsynlighed for, …

Afhængighed

Afhængighed er et psykologisk begreb, der omfatter en tilstand, som har udviklet sig efter at gøre eller bruge noget, der har givet en stærk belønnende virkning. Afhængigheden viser sig ved, at der er en stærk trang til at fortsætte brugen eller adfærden, at der udvikles tolerans (den tilstand hvor klienten skal have større og større …

Andre spiseforstyrrelser

"Andre spiseforstyrrelser" har en klassifikation i det europæiske klassifikationssystem ICD-10: Kategorien F50.8. Denne kategori anvendes ofte,  fordi det europæiske system ikke har selvstændige klassifikationer af spiseforstyrrelser som BED, ortoreksi, megareksi og selektiv spisning.

Anoreksi

Anoreksi er en spiseforstyrrelse, hvor den ramte selv fremkalder og vedligeholder et vægttab. Anorektikeren er kendetegnet ved at have en stor frygt for vægtøgning og er ofte undervægtig. Anoreksi, der også kaldes Nervøs spisevægring, er en psykisk lidelse, der er beskrevet i det europæiske klassifikationssystem WHO ICD-10. Anoreksi / Nervøs spisevægring er klassificeret som: F50.0. Kriterierne …

BED

BED er en forkortelse for Binge Eating Disorder. BED er ikke en del af det Europæiske diagnosesystem ICD-10, men BED er anderkendt som psykisk diagnose i det amerikanske diagnosesystem DSM-5. Kriterierne for BED omfatter: Gentagne episoder med spiseanfald – se også dette Gentagne episoder defineres som mindst en gang om ugen i mindst 3 måneder …